Oireet
Selvitä Mikä Sinua Vaivaa

 

Hypoglykemian Oireet

Hypoglykemia tarkoittaa alhaista verensokeria. Hypoglykemia syntyy, kun glukoosia siirtyy verenkierrosta kudoksien soluihin enemmän kuin sitä tulee vereen ruoasta ja maksan glykogeenivarastoista.

Mahdollisia hypoglykemian oireita ovat:

 • hikoilu
 • ihon kalpeus tai kylmyys
 • huimaus
 • keskittymisvaikeudet
 • kävely- tai koordinaatiovaikeudet
 • levottomuus
 • mielialan vaihtelut
 • näköhäiriöt (näön sumeneminen tai kaksoiskuvat; silmäoireet)
 • nälkä
 • pahoinvointi
 • puhehäiriö (epäselvä puhe)
 • päänsärky
 • sekavuus
 • sydänoireet (sydämentykytys, nopea syke)
 • tunnottomuus tai pistely (esim. sormissa, huulissa tai kielessä)
 • vapina
 • voimattomuus (lihasoireet)
 • väsymys.

Mikäli hypoglykemiaa ei korjata, voi seurauksena olla kouristuskohtaus, tajuttomuus, kooma tai jopa kuolema.

Unenaikaisen hypoglykemian oireita ovat:

 • painajaiset
 • yöhikoilu
 • heräämisen jälkeinen väsymys, ärtyneisyys tai hämmennys.

Hypoglykemiasta voidaan puhua, kun verensokeri laskee alle 4 mmol/l. Se aiheuttaako tämä oireita riippuu henkilöstä, laskun nopeudesta ja lähtöarvosta. Lievä, krooninen hypoglykemia on usein oireeton, sillä elimistö kykenee sopeutumaan tilanteeseen pitkän ajan kuluessa. Jos keho on tottunut tavallista korkeampaan glukoosipitoisuuteen, voi oireita tulla jo normaaliarvoilla (4–6 mmol/l).

Glukoosi siirtyy verestä soluihin insuliinin vaikutuksesta. Hypoglykemiaa esiintyykin ajoittain erityisesti diabeetikoilla, jotka joutuvat säätelemään insuliinipitoisuutta manuaalisesti. Hypoglykemialle altistavia tekijöitä ovat:

 • alkoholin suurkulutus ilman ruokailua
 • anoreksia
 • lääkkeet (esim. beetasalpaajat ja eräät diabeteksen hoidossa käytettävät lääkkeet)
 • insuliinia tuottava haimakasvain (insulinooma)
 • insuliinin yliannostus (diabeetikoilla) tai huono ajoitus insuliiniannoksessa
 • insuliinin tavallista tehokkaampi vaikutus
 • kilpirauhasen vajaatoiminta
 • kuumuus (diabeetikot pistävät insuliinin ihonalaiseen rasvakudokseen, jotta se imeytyisi tasaisesti; ongelmia voi syntyä mikäli sauna tai lämmin ilma lisää pistoskohdan aineenvaihduntaa, jolloin insuliini siirtyy nopeasti verenkiertoon)
 • laihdutusleikkaus
 • maksatulehdus
 • maksan vajaatoiminta
 • munuaisten vajaatoiminta
 • paasto
 • raskas liikunta.


Kaikki Sairaudet

Hengityselinten Sairaudet
Hermostosairaudet
Ihotaudit
Ruoansulatuselinten Sairaudet
Sukupuolielinten Sairaudet
Sydän- ja Verisuonitaudit
Tuki- ja Liikuntaelinten Sairaudet

Autoimmuunisairaudet
Elintapasairaudet
Syöpätaudit
Tartuntataudit

Lastentaudit
Naistentaudit

Voit etsiä sairauksia kirjoittamalla oireesi alla olevaan hakukenttään (ks. hakuohjeet).

Loading