Oireet
Selvitä Mikä Sinua Vaivaa

 

Läheisriippuvuuden Oireet

Läheisriippuvainen henkilö pitää huolta toisista oman hyvinvoinnin kustannuksella. Siinä missä muiden addiktien elämä pyörii esim. huumeiden tai alkoholin ympärillä, läheisriippuvaisen elämä keskittyy muihin ihmisiin. Läheisriippuvuuden taustalla on usein häiriintynyt kasvuympäristö. Tyypillinen läheisriippuvainen

 • ei tuntenut saavansa tarpeeksi rakkautta ja hyväksyntää vanhemmiltaan
 • on elänyt lapsuutensa epävakaiden ihmisten kanssa (alkoholismia, hylkäämisiä tai muita laiminlyöntejä)
 • on joutunut fyysisen tai henkisen väkivallan kohteeksi.

Läheisriippuvuus syntyy, kun ihminen elää voimakkaan ilmiön läheisyydessä eikä kykene käsittelemään tätä ilmiötä persoonallisuudessaan vaan sopeutuu sen olemassaoloon.

Läheisriippuvainen voi

 • antaa muille enemmän kuin saa
 • ennakoida ihmisten tarpeita ja toisaalta ihmetellä mikseivät muut tee samoin hänelle
 • hakea hyväksyntää
 • haluta auttaa muita esim. tarjoamalla neuvoja ja suuttua, jos apu ei kelpaa
 • keskittyä muihin ja kuvitella olevansa vastuussa heistä - muiden ajatuksista, haluista, hyvinvoinnista, pahoinvoinnista, tarpeista, teoista, tunteista ja valinnoista (ajatella koko ajan muita ihmisiä ja puhua heistä)
 • kiintyä ihmiseen ennen kuin on kunnolla tutustunut häneen
 • käyttää hoivausta tai seksuaalisuutta saadakseen hyväksyntää
 • lupautua tekemään töitä, joita ei kuitenkaan saa tehtyä
 • masentua jäädessään ilman kiitoksia ja kehuja
 • murehtia pienistäkin asioista (esim. menettää yöunensa jonkun käytöksen vuoksi tai murehtia josko muut pitävät hänestä)
 • nauraa vaikka tekisi mieli itkeä
 • olla addiktoitunut draamaan ja jännitykseen
 • olla ankara itseään kohtaan (esim. syyttää itseään kaikesta)
 • olla joko poikkeuksellisen vastuullinen tai vastuuntunnoton
 • olla tietämätön omista haluistaan tai vähätellä tarpeitaan
 • ottaa hoivaajan roolin (pitää muiden tarpeita tärkeämpinä kuin omiaan)
 • peitellä tai vähätellä omia tai perheensä ongelmia
 • pitää itsensä kiireellisenä (esim. uppoutumalla työhön), jotta murheet unohtuisivat
 • poiketa päiväjärjestyksestään auttaakseen jotakuta
 • puhua itsestään alentavasti
 • pyydellä normaalia enemmän/helpommin anteeksi
 • pyytää asioita epäsuorasti vihjaillen (ei pyydä apua, vaan olettaa muiden ymmärtävän sanomattakin)
 • sietää hyväksikäyttöä poikkeuksellisen pitkään ennen kuin irtautuu suhteesta
 • suostua seksiin vaikkei tekisi mieli (huolehtien lähinnä partnerin nautinnosta)
 • suuttua, jos muut arvostelevat tai syyttävät häntä
 • tarrautua keneen tahansa, jonka uskoo tuovan onnea
 • tukahduttaa tunteensa eikä uskalla olla oma itsensä (voi esim. vaikuttaa jäykältä)
 • tuntea ja ilmaista vihaa helpommin toisiin kohdistuneista vääryyksistä kuin itseen
 • tuntea olonsa turvalliseksi antaessaan muille, mutta tuntea epävarmuutta ja syyllisyyttä saadessaan itse muilta
 • tarkistaa toisen tilanne (esim. soitella jatkuvasti)
 • tehdä enemmän kuin oman osuutensa (tehdä sellaista, jonka toinen pystyisi tekemään itse)
 • torjua kiitokset tai kehumiset
 • tuntea ahdistusta, syyllisyyttä ja sääliä, kun jollain toisella ihmisellä on ongelmia
 • tuntea olonsa arvottomaksi tai tyhjäksi, ellei elämässä ole jotakuta autettavaa
 • tuntea syyllisyyttä käytettyään rahaa itseensä tai pidettyään hauskaa
 • tuntea olevansa erilainen kuin muut
 • tuntea olevansa uhri
 • valehdella itselleen ja muille (esim. valehdella rakkaittensa hyväksi)
 • vaihtaa huono ihmissuhde uuteen huonoon tai pysyä entisessä suhteessa
 • yrittää miellyttää toisia (itsensä sijaan).

Usein läheisriippuvainen ei

 • osaa asettaa toisille ihmisille rajoja (ei osaa sanoa ei)
 • pidä puoliaan
 • halua puhua itsestään
 • ilmaise tunteitaan avoimesti
 • hyväksy itseään sellaisena kuin on
 • kestä kritiikkiä
 • luota itseensä eikä toisiin ihmisiin
 • usko muiden rakastavan häntä
 • usko saavansa muilta tukea
 • usko sanomallaan olevan väliä
 • sano mitä tarkoittaa
 • tarkoita mitä sanoo
 • tiedä mitä tarkoittaa.

Läheisriippuvuuteen voivat kuulua myös:

 • aikaansaamattomuus
 • aineriippuvuus (esim. alkoholismi tai huumeiden käyttö)
 • eristäytyneisyys tai sulkeutuneisuus
 • hylätyksi tulemisen pelko
 • hyvä tilannetietoisuus/valmiustila vaaroihin ja uhkaaviin tilanteisiin
 • häpeä
 • itkuisuus
 • itsetuhoisuus
 • masennus
 • perfektionismi
 • rahan tuhlaus, turhuuksien ostelu
 • syyllisyys tai syyllistäminen, anelu, lahjominen, neuvominen, painostaminen, pakottaminen tai uhkailu
 • syömishäiriö (esim. syömättömyys tai mässäily)
 • vaikeus pitää hauskaa tai olla spontaani
 • velvollisuuksien tai päivärutiinien poisjäänti
 • viha ja katkeruus (esim. normaalia ilkeämmät kostokeinot)
 • väkivaltaisuus
 • väsymys.


Kaikki Sairaudet

Hengityselinten Sairaudet
Hermostosairaudet
Ihotaudit
Ruoansulatuselinten Sairaudet
Sukupuolielinten Sairaudet
Sydän- ja Verisuonitaudit
Tuki- ja Liikuntaelinten Sairaudet

Autoimmuunisairaudet
Elintapasairaudet
Syöpätaudit
Tartuntataudit

Lastentaudit
Naistentaudit

Voit etsiä sairauksia kirjoittamalla oireesi alla olevaan hakukenttään (ks. hakuohjeet).

Loading