Oireet
Selvitä Mikä Sinua Vaivaa

 

Lastenreuman Oireet

Lastenreuma on sairaus, jossa krooninen niveltulehdus tuhoaa vähitellen luuta, nivelrustoa ja nivelsiteitä. Lastenreuman mahdollisia oireita ja seurauksia ovat:

 • anemia
 • ihottuma (ihomuutokset)
 • kasvun hidastuminen
 • kuume
 • lihasten vajaat liikeradat tai lihasheikkous (voimattomuus; lihasoireet)
 • munuaistauti
 • niveloireet:
  • epämuodostuneet nivelet
  • niveljäykkyys (esim. aamujäykkyys)
  • nivelkipu (pieni lapsi ei välttämättä valita nivelkipua, mutta hän voi kuitenkin aristella tai välttää kyseisen nivelen rasittamista (ontuminen; kävelemään oppinut lapsi voi alkaa taas kontata))
  • nivelturvotus (esim. polven turpoaminen)
 • ruokahaluttomuus
 • silmäoireet (kuivuus, punoitus, kutina tai roskan tunne silmässä)
 • suurentunut maksa
 • sydäntulehdus
 • turvonneet imusolmukkeet
 • univaikeudet
 • väsymys.

Normaali nivel vs vaurioitunut nivelLastenreumassa ensioireena on joskus kaula- tai niskakipu, joka johtuu kaularangan kroonisesta tulehduksesta. Niveltulehdus voi myös häiritä raajojen kasvua, jolloin lapselle voi kehittyä eripituiset jalat. Jos leuan nivelrusto tuhoutuu, voi leuan kasvu häiriintyä. Seurauksena voi olla esimerkiksi purentavika, kasvojen epäsymmetria tai uniapnea.

Useimmilla oireet tulevat ja menevät. Jotkut potilaat oirehtivat vain muutaman kuukauden, kun taas joillakin tauti säilyy tai jopa pahenee.

Lastenreumaan sairastuu vuosittain noin 150 suomalaista alle 16-vuotiasta lasta. 50 % potilaista sairastuu alle 5-vuotiaana. Lastenreumalle altistavia tekijöitä ovat:

 • infektiot
 • naissukupuoli (lastenreuma on yleisempi tytöillä)
 • perintötekijät (suvussa aiemmin Crohnin tautia, haavaista paksusuolen tulehdusta tai reumatauteja (esim. lastenreuma, nivelreuma tai selkärankareuma)).

Lastenreuma voidaan luokitella monin eri tavoin. Moniniveltulehduksessa (polyartriitti) oireita esiintyy monissa nivelissä. Taudin yleisimmässä muodossa (oligoartriitti) tulehdusta on kuitenkin vain muutamassa nivelessä, esimerkiksi kyynärpäässä, ranteessa, polvessa tai nilkassa. Joskus lapsi sairastuu yleisoireiseen tautimuotoon. Sen oireet ovat alkuvaiheessa melko vaihtelevia ja ne voivat muistuttaa vaikeaa infektiotautia.

Alla olevassa taulukossa lastenreuma on jaoteltu kuuteen päätyyppiin.

Tyyppi

Osuus potilaista

Yleisin puhkeamisikä

Sairauden tunnusmerkit

Entesoartriitti

5–10 %

yli 7-vuotias poika, usein teini

niveltulehdus muutamassa suuressa nivelessä; kipeä jänteen ja luun kiinnityskohdan tulehdus; selkäkipu; aamujäykkyys; tulehdukselliselle selkäkivulle on tyypillistä myös herääminen särkyyn

Oligoartriitti (harvoihin niveliin kohdistuva tautimuoto)

40 %

alle 7-vuotias tyttö

sairaita niveliä 1–4; yleisoireet, kuten kuume, ovat harvinaisia johtuen suhteellisen pienestä tulehdusalueesta

Moninivelinen tauti ilman reumatekijää

20 %

0–16 vuotta

sairaita niveliä yli 4

Moninivelinen tauti + veren reumatekijä

harvinainen

teini-ikäinen tyttö

sairaita niveliä yli 4; suuri nivelsyöpymien riski; muistuttaa aikuisten nivelreumaa

Nivelpsoriasis

10 %

0–16 vuotta

psoriasis-ihottuma ja niveltulehdus; yleensä lievä; mm. kynsimuutokset ja varpaan tai sormen makkaramainen turvotus

Yleisoireinen lastenreuma

alle 5 %

-

korkea (sahaava) kuume; punainen ihottuma (voi hävitä kuumeen laskiessa); nivelkipu; sydänpussitulehdus; imusolmukkeiden tulehdus; joidenkin viikkojen kuluessa ensioireista alkaa niveltulehdus

Lastenreuman yhteydessä esiintyy usein silmäoireita. Silmätulehdus alkaa yleensä oireettomana molemmissa silmissä. Se johtaa pahimmillaan glaukoomaan, harmaakaihiin tai jopa sokeuteen. Silmätulehdukselle ovat erityisen alttiita potilaat, joilla niveloireet alkavat alle neljän vuoden iässä. Usein näiltä lapsilta löytyy verestä tumavasta-aineita ja taudin tyyppi on oligoartriitti.

Lastenreumaan viittaavia laboratoriolöydöksiä ovat:

 • anemia
 • HLA-B27 (perinnöllinen kudosantigeeni; löytyy usein entesoartriittipotilailta)
 • korkea CRP
 • korkea lasko
 • korkea valkosoluarvo (tyypillinen yleisoireisessa lastenreumassa)
 • tumavasta-aineet (etenkin oligoartriittipotilailla).

Lastenreumasta käytetään myös nimitystä lapsuusiän idiopaattinen niveltulehdus.


Kaikki Sairaudet

Hengityselinten Sairaudet
Hermostosairaudet
Ihotaudit
Ruoansulatuselinten Sairaudet
Sukupuolielinten Sairaudet
Sydän- ja Verisuonitaudit
Tuki- ja Liikuntaelinten Sairaudet

Autoimmuunisairaudet
Elintapasairaudet
Syöpätaudit
Tartuntataudit

Lastentaudit
Naistentaudit

Voit etsiä sairauksia kirjoittamalla oireesi alla olevaan hakukenttään (ks. hakuohjeet).

Loading