Oireet
Selvitä Mikä Sinua Vaivaa

 

Työuupumuksen Oireet

Työuupumus eli burnout tarkoittaa työn aiheuttamaa psyykkistä uupumusta, johon liittyy usein heikentynyt ammatillinen itsetunto ja kyyniseksi muuttunut asennoituminen työhön. Mahdollisia (yksi tai useampia) työuupumuksen oireita ja seurauksia ovat:

 • ahdistus tai avuttomuuden tunne
 • alkoholismi tai huumeiden käyttö
 • aloitekyvyttömyys
 • eristäytyneisyys tai ihmissuhdeongelmat
 • haasteiden tai vastuun pakoilu
 • halu vaihtaa työpaikkaa
 • itseluottamuksen puute
 • kyynisyys (epäusko työn päämäärän tärkeyteen; motivaation puute)
 • levottomuus
 • masennus
 • myöhästely (töihin meno voi tuntua tolkuttoman epämieluisalta)
 • päänsärky
 • sairastelu (esim. alttius infektioille, mielenterveysongelmat, sydän- ja verisuonitaudit tai tuki- ja liikuntaelinsairaudet)
 • stressi
 • tehottomuus, työsuoritteiden viivästyminen, keskenjääminen tai lykkääminen
 • työkyvyttömyys
 • unettomuus
 • väsymys
 • ärtyneisyys työtovereita tai asiakkaita kohtaan.

Työuupumukselle altistavia tekijöitä ovat:

 • arvostuksen puute
 • kontrollin puute omaan työhön (ei vaikuttamisen mahdollisuutta esim. työaikoihin, tapaamisiin, työn määrään tai käytettävissä oleviin resursseihin)
 • epäselvuus vastuualueista ja omasta auktoriteetista töissä
 • epävarmuus työpaikan säilymisestä (työttömyyden pelko)
 • esimiehen ja työkavereiden tuen puute
 • liiallinen työkuormitus
 • masennus
 • työskentely väärällä alalla
 • työpaikkakiusaaminen
 • äärimmäisen yksitoikkoinen tai kaoottinen työ.


Kaikki Sairaudet

Hengityselinten Sairaudet
Hermostosairaudet
Ihotaudit
Ruoansulatuselinten Sairaudet
Sukupuolielinten Sairaudet
Sydän- ja Verisuonitaudit
Tuki- ja Liikuntaelinten Sairaudet

Autoimmuunisairaudet
Elintapasairaudet
Syöpätaudit
Tartuntataudit

Lastentaudit
Naistentaudit

Voit etsiä sairauksia kirjoittamalla oireesi alla olevaan hakukenttään (ks. hakuohjeet).

Loading